Orange Flex

Orange dba o wygodę użytkowników i jednocześnie troszczy się o środowisko naturalne. Dzięki zredukowaniu śladu węglowego oraz innym działaniom kompensującym Orange Flex to pierwsza w Polsce usługa telekomunikacyjna, która jest neutralna klimatycznie. Co to znaczy? Dlaczego neutralność klimatyczna jest tak ważna?

Ślad węglowy i neutralność klimatyczna

Wysoka emisja gazów cieplarnianych to jedno z największych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Gazy takie jak dwutlenek węgla, metan czy podtlenek azotu trafiają do atmosfery w wyniku działalności człowieka. Obecność tych substancji w atmosferze jest jedną z głównych przyczyn stałego ocieplania się klimatu. Za pomocą śladu węglowego określa się poziom emisji bezpośrednich i pośrednich towarzyszący działaniu danej firmy czy usługi. Ślad węglowy obejmuje emisję różnych gazów, ale dla ułatwienia wyrażany jest w ekwiwalencie ton dwutlenku węgla.

Troska o środowisko, ale także regulacje prawne skłaniają firmy do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dążenie do neutralności klimatycznej jest jednym z ważniejszych założeń Porozumienia Paryskiego z 2015 roku. Taki stan można osiągnąć poprzez wdrażanie energooszczędnych rozwiązań, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie inicjatyw, które zwiększają naturalne pochłanianie gazów – do takich działań można zaliczyć np. szeroko zakrojone akcje sadzenia lasów.

Oferta Orange Flex – w kierunku neutralności klimatycznej

Wbrew pozorom emisja gazów cieplarnianych to nie tylko problem przemysłu, transportu czy górnictwa. Produkcja dwutlenku węgla towarzyszy praktycznie wszystkim działaniom, które wymagają użycia energii elektrycznej – czyli również funkcjonowaniu sieci komórkowych. Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną, która dzięki swoim działaniom osiągnęła neutralność klimatyczną.

Produkcję dwutlenku węgla udało się ograniczyć przede wszystkim dzięki przejściu na odnawialne źródła energii (OZE). Do odnawialnych źródeł energii zalicza się m.in. wodę, światło słoneczne i wiatr. Zasoby tradycyjnych paliw (takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy gaz ziemny) są ograniczone – w przypadku OZE taki problem nie istnieje. Ich wykorzystanie umożliwia także ograniczenie emisji szkodliwych gazów.

Cała energia potrzebna do świadczenia usług w Orange Flex pochodzi z farm wiatrowych w Wielkopolsce. Wykorzystanie OZE pozwoliło zmniejszyć ślad węglowy o ponad 90%. Orange Flex wspiera także certyfikowany, międzynarodowy projekt rewitalizacji kolumbijskich lasów. Oprócz tego Flex razem z użytkownikami wspierają sadzenie lasów w Polsce, w ramach akcji EKO GB. Te działania kompensują pozostały ślad węglowy, którego nie udało się zredukować. Wszystko to pozwoliło osiągnąć neutralność klimatyczną!

Więcej ciekawych informacji o działaniach Orange Flex w kontekście troski o środowisko znajdziesz na stronie https://flex.orange.pl/eko.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here