konsulting środowiskowy

Konsulting środowiskowy, czyli profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska, obejmuje szereg aspektów dotyczących wpływu działalności firm i instytucji na stan środowiska. Doradztwo środowiskowe w związku z tym ma przede wszystkim na celu wspieranie różnych podmiotów w takich dziedzinach jak: gospodarowanie odpadami, zarządzanie odpadami niebezpiecznymi oraz realizacja licznych obowiązków prawnych dotyczących ochrony środowiska. Profesjonalny doradca środowiskowy czuwa nad zgodnością prowadzonej przez firmę działalności z aktualnie obowiązującymi wymogami legislacyjnymi, pomaga przygotować wnioski o pozwolenia środowiskowe, raporty, dokumenty związane z ewidencją odpadów, ale także rekomenduje rozwiązania, które pozwalają firmom optymalizować procesy tak, by ochrona środowiska nie oznaczała dla nich wzrostu wydatków.

Doradztwo środowiskowe – komu jest niezbędne?

Usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska to wsparcie, którego prędzej lub później, będą potrzebować wszyscy prowadzący działalność, bez względu na branżę, jaką reprezentują. W praktyce każda działalność wiąże się z korzystaniem ze środowiska i ma na nie wpływ. Tymczasem pozyskiwanie pozwoleń, np. na emisję zanieczyszczeń, sporządzanie raportów środowiskowych, audytów, operatów środowiskowych to czynności najczęściej zupełnie niezwiązane z podstawową działalnością firmy, a niedopełnienie licznych obowiązków formalno-prawnych związanych z ochroną środowiska niesie z sobą ryzyko wysokich kar, zdolnych pogrążyć nawet najlepiej zapowiadającą się inwestycję czy biznes. Ponieważ wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska wymaga fachowej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz kompetencji, a przepisy podlegają ciągłym zmianom, firmy, co zrozumiałe, nie są w stanie sprostać takim wyzwaniom we własnym zakresie, zwłaszcza że zatrudnienie czy wyszkolenie wyspecjalizowanego personelu wymagałoby czasu i dużych nakładów finansowych. Dlatego usługi środowiskowe cieszą się dziś ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.

Najważniejsze usługi z zakresu ochrony środowiska

W czym właściwie może przedsiębiorcy pomóc konsulting środowiskowy? Najbardziej doświadczone firmy trudniące się doradztwem w zakresie ochrony środowiska nie ograniczają swojej oferty jedynie do sporządzania wniosków o pozwolenia na emisję zanieczyszczeń czy raportów oddziaływania na środowisko, ale oferują zindywidualizowaną i kompleksową pomoc oraz doradztwo. Firma Stena Recycling, która od ponad 75 lat profesjonalnie zajmuje się gospodarowaniem odpadami i ich recyklingiem, ma w swoim szerokim portfolio usługi związane z bieżącym i okresowym ewidencjonowaniem odpadów (KPO, KPR, KEO), przygotowaniem wniosków i raportów środowiskowych, takich jak raport odpadowy czy raport KOBIZE, ale także przeprowadza audyty środowiskowe, przygotowuje do kontroli prowadzonych przez uprawnione służby, projektuje dopasowane do profilu firmy programy optymalizujące zarządzanie odpadami, w tym również systemy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Stena Recycling, która jest jednocześnie liderem w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność recyklingu odpadów, wspiera również europejskich przedsiębiorców w poszukiwaniu bezpiecznych i skutecznych rozwiązań, które pozwalałyby obniżać koszty związane z gospodarowaniem odpadami i polityką zrównoważonego rozwoju, np. poprzez usługi doradztwa w zakresie projektowania dla recyklingu czy szkolenia pracowników. Firmy konsultingowe często mają także w swojej ofercie outsourcing środowiskowy, odbiór i transport odpadów, dostarczają pojemniki do segregacji, a nawet prowadzą leasing niezbędnej infrastruktury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here